Test servisů Volkswagen

  • Test čtyř autorizovaných a čtyř neautorizovaných servisů prokázal velké rozdíly
  • Autorizované servisy Volkswagen poskytují kvalitní služby za odpovídající ceny
  • Neautorizované servisy mnohdy nezvládají ani základní údržbu vozu
Výsledky dlouhodobých testů kvality servisů, realizované nezávislou společností DEKRA, opakovaně potvrzují, že služby autorizovaných servisů jsou v porovnání s nezávislým i servisy v celkovém souhrnu výhodnější.
Vyplývá to i z nejnovějšího testu čtyř náhodně vybraných autorizovaných servisů Volkswagen a čtyř nezávislých servisů.
Společnost DEKRA podrobila z iniciativy importéra vozů značky Volkswagen důkladnému testu síť autorizovaných servisů této značky a jejich výkony a služby porovnala s nezávislými servisy. Z porovnání společnosti  DEKRA vyplývá, že neautorizované servisy nabízejí sice nižší cenu, zákazník se však musí spokojit s mnohem nižší úrovní všech služeb.
Péče o zákazníky v neautorizovaných servisech přitom velmi často neodpovídá základním požadavkům a mnohdy ani právním předpisům v České republice. Odborníci společnosti DEKRA upozorňují i na skutečnost, že s údržbou vozidla, která je v rozporu se servisním plánem a doporučenými postupy výrobce, je spojeno značné riziko poškození vozidla nebo dokonce ohrožení zdraví zákazníka.
Autorizované servisy Volkswagen v testech společnosti DEKRA dosáhly v porovnání s neautorizovanými servisy diametrálně lepších výsledků jak v oblasti techniky, tak i v oblasti péče o zákazníka. I po přihlédnutí k vyšší  cenové hladině – v průměru o cca 30 % – se tak služby autorizovaných  servisů zákazníkům v  konečném součtu vyplatí.
To je zcela odlišný závěr od všeobecně rozšířeného názoru, že autorizované servisy jsou drahé, zatímco nezávislé servisy poskytnou stejnou službu za mnohem méně peněz.Provedené testy však s železnou pravidelností  potvrzují pravý opak. I pro majitele starších vozů, na které se již nevztahuje záruka výrobce, jsou tak služby autorizovaných servisů výhodnější.
V celkovém srovnání dosáhly autorizované servisy Volkswagen průměrného hodnocení v oblasti techniky 100 %, zatímco neautorizované servisy pouhých 22,5 %. V oblasti nutných, dodatečných servisních prací  činil poměr 100:43,75 % ve prospěch autorizovaných servisů Volkswagen. Dokonce i v oblasti chování k zákazníkovi bylo vítězství servisní sítě Volkswagen jednoznačné (90,93:48,33 %).
Společnost DEKRA hodnotila z pohledu zákazníka kvalitu práce náhodně vybraných servisů ve stejném regionu, aby bylo možné porovnávat cenovou hladinu. Vybraným servisům byla zadána zakázka na pravidelnou servisní prohlídku vozidla Volkswagen, u něhož byly nasimulované závady. Hodnocení byla podrobena nejen kvalita servisní práce, ale i profesionalita jednání se zákazníkem a v neposlední řadě také požadovaná cena.